Klumme 7: Arbejds-Plads-Vurdering (APV)

Bente Dahl
Bente Dahl

Vi har en arbejdsmiljølov, som pålægger arbejdsgiveren at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds-
og sundhedsforholdene.

Denne APV skal være tilgængelig for de ansatte, virksom-hedens ledelse og Arbejdstilsynet. APV’en skal ajourføres, når der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen – dog mindst hvert tredje år.

ArbejdsPladsVurdering (APV)
ArbejdsPladsVurdering (APV)

Den, der smør’ godt…

Enhver virksomhed består af få eller mange ansatte, som tilsammen tegner profilen. Mennesket er hver især et tandhjul i det store maskineri – og når maskineriet bliver holdt godt vedlige, kører det hele gnidningsløst.

Vi vedligeholder, pudser og renser vores fine biler, så motoren spinder som en kat. Husker vi altid at passe lige så godt på menneskemaskinen?

Faktisk er det lovbefalet, at arbejdsgiveren skal sikre, at medarbejderne i hans virksomhed har sikre og sunde arbejdsvilkår – det gælder både på det fysiske og det psykiske område. Der bliver mere og mere fokus på forebyggende tiltag og endda på sundhedsfremme – hvorfor ikke blive både sundere og gladere af at gå på arbejde?

Hvordan laver man en APV?

Der findes flere metoder og flere skemaer, som man kan finde i Arbejds-tilsynet eller hos branchesikkerhedsrådene. Det vigtigste er, at både ledere og medarbejdere skal deltage, og det skal gøres overskueligt. Hvis spørgsmålene ikke er klare og forståelige, er det svært at svare fornuftigt på dem. Jeg vil endda mene, at skemaer skal følges op af forklaringer på, hvordan man vurderer om tingene er i orden eller ej.

Ikke alle er i stand til at beskrive de forhold, som belaster kroppen fysisk og psykisk i hverdagen. Viden om arbejdsmiljøforhold skal være tilgængelig for alle, så vurderingen bliver mulig at anvende til at lave en handlingsplan for virksomhedens fremtidige arbejdsmiljøtiltag.

En APV skal være skriftlig og skal munde ud i en handlingsplan. Hertil fås også skemaer, som kan bruges til at sikre sig at tingene sker inden for aftalt tid.

Sikkerhedsrepræsentanter – sikkerhedsgrupper

Alle virksomheder med bare 5 ansatte eller derover skal have sikkerheds-repræsentanter. Disse sikkerhedsrepræsentanter varetager det daglige arbejde med arbejdsmiljø. De skal uddannes til, at vurdere forhold i miljøet og til at gennemføre forbedringer.

Når man ser på moderne kontorarbejdspladser er det jo mest den lang-somme nedslidning som følge af ensidigt, gentaget arbejde (EGA) uden behov for stor muskelkraft. I andre virksomheder er der både fysiske ulykkesfarer, farlige stoffer, tunge løft eller andre stressfaktorer at tage hensyn til.

Fremtiden

Arbejdspladserne har forandret sig voldsomt og hurtigt i de seneste årtier. Hvem skulle have troet, at vi næsten alle betragter en computer som en uundværlig del af hverdagen?

Til gengæld er vi også blevet låst meget fast og udfører kun meget små bevægelser med meget lidt muskelkraft. Det betyder, at vi understimulerer kroppen, så vi lettere bliver nedslidt, hvis vi ikke lærer at variere arbejdsstillinger og -bevægelser. Det kan kun lade sig gøre, hvis arbejdet organiseres med dette for øje.

Det skal være muligt at tage passende pauser – vel at mærke pauser med udfordringer til kroppen. Hvis vi ser på børn, kan vi se, at de sidder alt for meget og dermed ikke får opbygget muskelkraft og smidighed til at modstå belastninger i arbejdslivet.

Jeg tror, de fleste virksomheder vil sætte ind på at forbedre de fysiske rammer netop med sundhedsfremme som mål. Vi skal passe på mageligheden – den svækker os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *