Genvejstaster til Windows

Genvejstaster er både en hurtigere og mere effektiv måde at arbejde på, samt mere ergonomisk for kroppen. Genvejstaster gør mere brug af bevægelsesapparatet og du slipper derfor for rutineprægede og monotone musebevægelser.

Jeg har samlet en række nyttige genvejstaster herunder, som kan bruges i Windows, og er specielt nyttige i tekstbehandlingsprogrammer som Microsoft Word og OpenOffice.

Har du rettelser eller tilføjelser er du meget velkommen til at kontakte mig, eller skrive en kommentar under artiklen.

Genvejstaster


Hvis du vil:

Skal du trykke på:

Oprette et nyt dokument

CTRL+N
Åbne
et dokument

CTRL+O

Lukke et dokument

CTRL+W

Opdele et dokument

ALT+CTRL+S

Gemme et dokument

CTRL+S

Afslutte Word

ALT+F4

Søge efter tekst, formatering og specielle elementer

CTRL+B

Gentage en søgning

ALT+CTRL+Y

Erstatte tekst, bestemt formatering og specielle elementer

CTRL+H

Gå til en side, et bogmærke, en fodnote, en tabel,
en kommentar, et grafikelement eller andre steder

CTRL+G

Gå tilbage til en side, et bogmærke, en fodnote, en
tabel, en kommentar, et grafikelement eller andre
steder

ALT+CTRL+Z

Gennemse et dokument

ALT+CTRL+HOME

Annullere en handling

ESC

Fortryde en handling

CTRL+Z

Annullere Fortryd eller gentage en handling

CTRL+Y

Taster til formatering af tegn

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Ændre
skrifttypen
CTRL+SKIFT+S
Ændre
skriftstørrelsen
CTRL+SKIFT+P
Forøge
skriftstørrelsen
CTRL+SKIFT+X
Formindske
skriftstørrelsen
CTRL+SKIFT+Y
Forøge
skriftstørrelsen med 1 punkt
CTRL+8
Formindske
skriftstørrelsen med 1 punkt
CTRL+7
Ændre
tegnformateringen (kommandoen Skrifttype i menuen
Formater)
CTRL+D
Udskifte
store bogstaver med små eller omvendt
SKIFT+F3
Formatere
bogstaver som store bogstaver
CTRL+SKIFT+A
Anvende
og fjerne fed formatering
CTRL+F
Anvende
og fjerne understregning
CTRL+U
Understrege
ord, men ikke mellemrum
CTRL+SKIFT+W
Formatere
tekst med dobbelt understregning
CTRL+SKIFT+D
Anvende
eller fjerne skjult tekst
CTRL+SKIFT+H
Anvende
eller fjerne kursivering
CTRL+K
Formatere
bogstaver som kapitæler
CTRL+SKIFT+l
Anvende
sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling)
CTRL+LIGHEDSTEGN
Anvende
hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling)
CTRL+PLUSTEGN
Fjerne
manuel tegnformatering
CTRL+MELLEMRUM
Anvende
skrifttypen Symbol på den markerede tekst
CTRL+SKIFT+Q
Vise
tegn, som ikke udskrives
CTRL+(
Gennemgå
tekstformatering
SKIFT+F
I (og derefter klikke på teksten med den formatering,
du vil gennemgå)
Kopiere
formater
CTRL+SKIFT+C
Indsætte
formater
CTRL+SKIFT+V

Taster til formatering af afsnit

Hvis
du vil indstille linjeafstanden
Skal
du trykke på
Til
enkelt linjeafstand
CTRL+1
Til
dobbelt linjeafstand
CTRL+2
Til
halvanden linjeafstand
CTRL+5
For
at tilføje eller fjerne én linjes afstand foran et
afsnit
CTRL+0
(nul)
Centrere
et afsnit
CTRL+E
Justere
et afsnit
CTRL+J
Venstrejustere
et afsnit
CTRL+L
Højrejustere
et afsnit
CTRL+R
Indrykke
et afsnit fra venstre
CTRL+M
Fjerne
afsnitsindrykning fra venstre
CTRL+SKIFT+M
Oprette
en hængende indrykning
CTRL+T
Formindske
en hængende indrykning
CTRL+SKIFT+T
Fjerne
afsnitsformatering
CTRL+Q
Anvende
en typografi
CTRL+SKIFT+S
Starte
Autoformat
ALT+CTRL+K
Anvende
typografien Normal
CTRL+SKIFT+N
Anvende
typografien Overskrift I
ALT+1
Anvende
typografien Overskrift 2
ALT+2
Anvende
typografien Overskrift 3
ALT+3
Anvende
typografien for punktopstillinger
CTRL+SKIFT+L

Taster til at slette tekst og grafik

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Slette
ét tegn til venstre
TILBAGE
Slette
ét ord til venstre
CTRL+TILBAGE
Slette
ét tegn til højre
DEL
Slette
ét ord til højre
CTRL+DEL
Klippe
markeret tekst til Udklipsholder
CTRL+X
Fortryde
den seneste handling
CTRL+Z
Klippe
til Samling
CTRL+F3

Kopiere og flytte tekst og grafik

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Kopiere
tekst eller grafik
CTRL+C
Flytte
tekst eller grafik
F2
(og derefter flytte indsætningspunktet og trykke på
ENTER)
Oprette
autotekst
ALT+F3
Indsætte
indholdet af Udklipsholder
CTRL+V
Indsætte
indholdet af Samling
CTRL+SKIFT+F3

Indsætte specialtegn

Hvis
du vil indsætte
Skal
du trykke på
Et
felt
CTRL+F9
Et
autotekstelement
ENTER
(når du har skrevet de første par tegn af navnet på
autotekstelementet, og skærmtippet vises)
Et
linjeskift
SKIFT+ENTER
Et
sideskift
CTRL+ENTER
Et
spalteskift
CTRL+SKIFT+ENTER
En
blød bindestreg
CTRL+BINDESTREG
En
hård bindestreg
CTRL+SKIFT+BINDESTREG
Et
hårdt mellemrum
CTRL+SKIFT+MELLEMRUM
Copyright-symbolet ALT+CTRL+C
Et
registreret varemærke-symbol
ALT+CTRL+R
Et
varemærkesymbol
ALT+CTRL+T
En
ellipse
ALT+CTRL+punktum

Markere tekst og grafik

(Marker
tekst ved at holde SKIFT nede og trykke på den tast,
der flytter indsætningspunktet).
Hvis
du vil udvide det markerede
Skal
du trykke på
Et
tegn til højre
SKIFT+HØJRE
PIL
Et
tegn til venstre
SKIFT+VENSTRE
PIL
Til
slutningen af et ord
CTRL+SKIFT+HØJRE
PIL
Til
begyndelsen af et ord
CTRL+SKIFT+VENSTRE
PIL
Til
slutningen af en linje
SKIFT+END
Til
begyndelsen af en linje
SKIFT+HOME
En
linje ned
SKIFT+PIL
NED
En
linje op
SKIFT+PIL
OP
Til
slutningen af et afsnit
CTRL+SKIFT+PIL
NED
Til
begyndelsen af et afsnit
CTRL+SKIFT+PIL
OP
Et
skærmbillede ned
SKIFT+PGDN
Et
skærmbillede op
SKIFT+PGUP
Til
slutningen af et vindue
ALT+CTRL+PGDN
Til
begyndelsen af et dokument
CTRL+SKIFT+HOME
Til
hele dokumentet
CTRL+A
Til
en lodret tekstblok
CTRL+SKIFT+F8
og derefter bruge piletasterne.
Ophæve
markering
Tryk
på ESC for at ophæve markeringstilstanden.
Til
et bestemt sted i dokumentet
F8+piltaster.
Tryk på ESC for at ophæve markeringstilstanden

 

Tip!
Hvis du kender den tastekombination, der skal anvendes
for at flytte indsætningspunktet, kan du markere teksten
ved hjælp af denne taste-kombination, samtidig med
at du holder SKIFT nede. CTRL+HØJRE PIL flytter f.eks.
indsætningspunktet til det næste ord, og CTRL+SKIFT+
HØJRE PIL markerer teksten fra indsætningspunktet
til begyndelsen af det næste ord.

Markere tekst og grafik i en tabel

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Markere
indholdet af den næste celle
TAB
Markere
indholdet af den forrige celle
SKIFT+TAB
Udvide
det markerede til de tilgrænsende celler
Holde
SKIFT nede og trykke gentagne gange på en piletast
Markere
en kolonne
Klik
i den øverste eller nederste celle i kolonnen. Hold
SKIFT nede, og tryk på PIL OP eller PIL NED gentagne
gange
Udvide
det markerede område (eller blokken)
CTRL+SKIFT+F8
og derefter bruge piletasterne. Tryk på ESC for at
ophæve markeringstilstanden
Formindske
det markerede område
SKIFT+F8
Markere
en hel tabel
ALT+5
på det numeriske tastatur (med NUM LOCK slået fra)
Slå
udvidelsestilstanden til
F8
Markere
det nærmeste tegn
F8
og derefter trykke på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Forøge
størrelsen på et markeret område
F8
(tryk én gang for at markere et ord og to gange for
at markere en sætning osv.)
Formindske
størrelsen på et markeret område
SKIFT+F8
Slå
udvidelsestilstanden fra
ESC
Et
tegn til venstre
VENSTRE
PIL
Ét
tegn til højre
HØJRE
PIL
Ét
ord til venstre
CTRL+VENSTRE
PIL
Et
ord til højre
CTRL+HØJRE
PIL
Ét
afsnit op
CTRL+PIL
OP
Et
afsnit ned
CTRL+PIL
NED
En
celle til venstre (i en tabel)
SKIFT+TAB
En
celle til højre (i en tabel)
TAB
En
linje op
PIL
OP
En
linje ned
PIL
NED
Til
slutningen af en linje
END
Til
begyndelsen af en linje
HOME
Til
toppen af vinduet
ALT+CTRL+PGUP
Til
bunden af vinduet
ALT+CTRL+PGDN
Et
skærmbillede op (ved at rulle)
PGUP
Et
skærmbillede ned (ved at rulle)
PGDN
Til
begyndelsen af den næste side
CTRL+PGDN
Til
begyndelsen af forrige side
CTRL+PGUP
Til
slutningen af et dokument
CTRL+END
Til
begyndelsen af et dokument
CTRL+HOME
Til
et tidligere indsætningspunkt
SKIFT+F5
Til
det sted, hvor indsætningspunktet var placeret, sidst
dokumentet blev lukket
SKIFT+F5

Flytte rundt i en tabel

Hvis
du i en tabel vil flytte til
Skal
du trykke på
Den
næste celle i en række
TAB
Den
forrige celle i en række
SKIFT+TAB
Den
første celle i en række
ALT+HOME
Den
sidste celle i en række
ALT+END
Den
første celle i en kolonne
ALT+PGUP
Den
sidste celle i en kolonne
ALT+PGDN
Den
foregående række
PIL
OP
Den
næste række
PIL
NED

Indsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel

Hvis
du vil indsætte
skal
du trykke på
Nye
afsnit i en celle
ENTER
Tabulatorer
i en celle
CTRL+TAB

Taster til udførelse af brevfletning

Hvis
du bruger kommandoen Brevfletning og vil
Skal
du trykke på
Se
et eksempel på et flettet brev
ALT+SKIFT+K
Udskrive
det flettede dokument
ALT+SKIFT+P
Redigere
et dokument med data til brevfletning
ALT+SKIFT+E
Indsætte
et flet felt
ALT+SKIFT+l

Taster til udskrivning og visning af dokumenter

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Udskrive
et dokument
CTRL+P
Skifte
til Vis udskrift
ALT+CTRL+I
Flytte
rundt på siden i Vis udskrift, når du har zoomet ind
Piletaster
Flytte
en side ad gangen i Vis udskrift, når du har zoomet
ud
PGUP
eller PGDN
Flytte
til den første side i Vis udskrift, når du har zoomet
ud
CTRL+HOME
Flytte
til den sidste side i Vis udskrift, når du har zoomet
ud
CTRL+END

Taster til arbejde med felter

Hvis
du vil indsætte et
Skal
du trykke på
DATO-felt ALT+SKIFT+D
Listnummer-felt ALT+CTRL+L
PAGE-felt ALT+SKIFT+P
TIME-felt ALT+SKIFT+T
Tomt
felt
CTRL+F9
Opdatere
sammenkædede oplysninger i et kildedokument i Word
CTRL+SKIFT+F7
Opdatere
markerede felter
F9
Frigøre
et felt
CTRL+SKIFT+F9
Skifte
mellem en feltkode, og feltresultatet
SKIFT+F9
Skifte
mellem alle feltkoder og feltresultater
ALT+F9
Udføre
en GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der
viser feltresultateme
ALT+SKIFT+F9

til det næste felt
F11

til det forrige felt
SKIFT+F11
Låse
et felt
CTRL+F11
Låse
et felt op
CTRL+SKIFT+F11

Taster til arbejde med dokumentdispositioner

Hvis
du i dispositionsvisning vil
Skal
du trykke på
Hæve
et afsnit
ALT+SKIFT+VENSTRE
PIL
Sænke
et afsnit
ALT+SKIFT+HØJRE
PIL
Sænke
til brødtekst
CTRL+SK1FT+N
Flytte
markerede afsnit op
ALT+SKIFT+PIL
OP
Flytte
markerede afsnit ned
ALT+SKIFT+PIL
NED
Udvide
tekst under en overskrift
ALT+SKIFT+PLUSTEGN
Skjule
tekst under en overskrift
ALT+SKIFT+MINUSTEGN
Udvide
eller skjule al tekst eller alle overskrifter
ALT+SKIFT+A
Skjule
eller vise tegnformatering
Skråstregen
(/) på det numeriske tastatur
Vise
den første linje af brødtekst eller hele brødteksten
ALT+SKIFT+K
Vise
alle overskrifter med typografien Overskrift i
ALT+SKIFT+l
Vise
alle overskrifter indtil Overskrift n
ALT+SKIFT+n

Taster til menuer

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Vise
genvejsmenuen
SKIFT+F10
Gøre
menulinjen aktiv
F10
Vise
programikonmenuen (på programmets titellinje)
ALT+MELLEMRUM
Vælge
den næste eller forrige kommando i menuen eller undermenuen
PIL
NED eller PIL OP (med menuen eller undermenuen vist)
Vælge
menuen til venstre eller højre eller, hvis der er
en synlig undermenu, skifte mellem hovedmenuen og
undermenuen
VENSTRE
PIL eller HØJRE PIL
Vælge
den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen
HOME
eller END
Lukke
den synlige menu og undermenu samtidig
ALT
Lukke
den synlige menu eller, hvis der er en synlig undermenu,
nøjes med at lukke undermenuen
ESC

 

Tip!
Du kan vælge en hvilken som helst menukommando på
menulinjen eller på en synlig værktøjslinje med tastaturet.
Tryk på ALT for at vælge menulinjen. Hvis du derefter
vil vælge en værktøjslinje, skal du trykke på CTRL+TAB,
indtil den ønskede værktøjslinje er valgt. Tryk på
det bogstav, der er understreget, i menuriavnet med
den ønskede kommando. Tryk på det bogstav, der er
understreget, i det ønskede kommandonavn i den viste
menu.

Taster til værktøjslinjer

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Gøre
menulinjen aktiv
F10
Vælge
den næste eller forrige værktøjslinje
CTRL+TAB
eller CTRL+SKIFT+TAB
Vælge
den næste eller forrige knap eller menu på værktøjslinjen
TAB
eller SKIFT+TAB (når værktøjslinjen er aktiv)
Åbne
menuen
ENTER
(når menuen på værktøjslinjen er valgt)
Udføre
den handling, der er tildelt en knap
ENTER
(når knappen er valgt)
Skrive
tekst i en tekstboks
ENTER
(når tekstboksen er valgt)
Vælge
en indstilling på en rulleliste eller en rullemenu
på en knap
Piltasterne
for at bevæge dig gennem indstillingerne på en liste
eller i en menu; ENTER for at vælge den ønskede indstilling
(når der er valgt en rulleliste)

Taster til vinduer og dialogbokse

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Skifte
til det næste program
ALT+TAB
Skifte
til det forrige program
ALT+SKIFT+TAB
Vise
menuen Start i Windows
CTRL+ESC
Lukke
det aktive dokumentvindue
CTRL+W
Gendanne
det aktive dokumentvindue
CTRL+F5
Skifte
til det næste dokumentvindue
CTRL+F6
Skifte
til det forrige dokumentvindue
CTRL+SKIFT+F6
Udføre
kommandoen Flyt (dokumentikonmenuen, menulinjen)
CTRL+F7
Udføre
kommandoen Tilpas størrelse (dokumentikonmenuen, menulinjen)
CTRL+F8
Minimere
dokumentvinduet
CTRL+F9
Maksimere
dokumentvinduet
CTRL+F1O
Vælge
en mappe i dialogboksen Åbn eller Gem som (menuen
Filer)
ALT+0
for at vælge mappelisten; piltasterne for at vælge
en mappe
Vælge
en knap på en værktøjslinje i dialogboksen Åbn eller
Gem som (menuen Filer)
ALT+
tal (knappen yderst til venstre er 1, den næste knap
er 2 osv.)
Opdatere
de synlige filer i dialogboksen Åbn eller Gem som
(menuen Filer)
F5

Taster til dialogbokse

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Skifte
til den næste fane i en dialogboks
CTRL+TAB
eller CTRL+PAGE DOWN
Skifte
til den forrige fane i en dialogboks
CTRL+SKIFT+TAB
eller CTRL+PAGE UP
Flytte
til den næste indstilling eller gruppeboks
TAB
Flytte
til den forrige indstilling eller gruppeboks
SKIFT+TAB
Flytte
mellem indstillingerne på den valgte rulleliste eller
mellem indstillingerne i en gruppeboks
Piltasterne
Udføre
den handling, der er tildelt den valgte knap; markere
eller fjerne afkrydsningen i et felt
MELLEMRUM
Flytte
til indstillingen ved hjælp af det første bogstav
i navnet på indstillingen på en rulleliste
Det
bogstav på tastaturet, der indleder navnet på den
ønskede indstilling (når en rulleliste er valgt)
Vælge
indstillingen eller markere eller fjerne afkrydsningen
i feltet ved hjælp af det understregede bogstav i
navnet på indstillingen
ALT+
bogstav
Åbne
en rulleliste
ALT+PIL
NED (når en rulleliste er valgt)
Lukke
en rulleliste
ESC
(når en rulleliste er valgt)
Udføre
den handling, der er tildelt standardknappen, i dialogboksen
ENTER
Annullere
kommandoen og lukke dialogboksen
ESC

Tekstbokse

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Flytte
til begyndelsen af et element
HOME
Flytte
til slutningen af et element
END
Flytte
et tegn mod venstre eller højre
VENSTRE
PIL eller HØJRE PIL
Flytte
et ord mod venstre eller højre
CTRL+VENSTRE
PIL eller CTRL+HØJRE PIL
Markere
fra indsætningspunktet til begyndelsen af elementet
SKIFT+HOME
Markere
fra indsætningspunktet til slutningen af elementet
SKIFT+END
Markere
eller fjerne markeringen af et tegn mod venstre
SKIFT+VENSTRE
PIL
Markere
eller fjerne markeringen af et tegn mod højre
SKIFT+HØJRE
PIL
Markere
eller fjerne markeringen af et ord mod venstre
CTRL+SKIFT+VENSTRE
PIL
Markere
eller fjerne markeringen af et ord mod højre
CTRL+SKIFT+HØJRE
PIL

Taster til Office-assistenten

Hvis
du vil
Skal
du trykke på
Aktivere
Office-assistentens taleboble
ALT+F6
Vælge
et af de emner i Hjælp, der vises i Office-assistenten
ALT+et
tal (I er det første emne, 2 er det andet osv.)
Vælge
et af de emner i Hjælp, der vises i Office-assistenten
ALT+
et tal (I er det første emne, 2 er det andet osv.)
Have
vist flere emner i Hjælp
ALT+PIL
NED
Have
vist foranstående emner i Hjælp
ALT+PIL
OP
Lukke
en meddelelse i Office-assistenten
ESC
Have
vist Hjælp i Office-assistenten
F1
Have
vist det næste tip
ALT+N
Have
vist det foregående tip
ALT+B
Lukke
tip
ESC
Vise
eller skjule Office-assistenten i en guide
TAB
for at vælge knappen Office-assistent, MELLEMRUM for
at vise assistenten eller slå Hjælp til guiden fra

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *