Regler i arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøloven

I arbejdsmiljøloven findes de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for borgerne. Det kan medføre straf hvis reglerne overtrædes.

Bekendtgørelser

Loven er udmøntet i bekendtgørelser, der er bindende for borgerne. Det kan medføre straf, hvis bekendtgørelserne overtrædes.

Arbejdstilsynets anvisninger og Arbejdstilsynets meddelelser

At-anvisninger og At-meddelelser er Arbejdstilsynets vejledende retningslinjer, der oplyser om hvordan arbejdsmiljøreglerne kan overholdes.

At-anvisninger er tekniske vejledninger. De henvender sig især til fabrikanter, importører og leverandører samt til rådgivende og projekterende virksomheder.

At-meddelelser er emneopdelte vejledninger, der oplyser om regler og om Arbejdstilsynets praksis. De henvender sig især til virksomheder, sikkerhedsorganisationer og den enkelte medarbejder.

At-cirkulæreskrivelser

At-cirkulæreskrivelser er instrukser til Arbejdstilsynets medarbejdere.

Arbejdstilsynets regler

  • Love
  • Bekendtgørelser
  • Grønland
  • At-anvisninger
  • At-meddelelser
  • At-cirkulæreskrivelser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *